Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winnica & WinoSp. z O. O. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków NIP6793172494. Kontakt z administratorem możliwy jest: Adres e;mail browardwiewieze@gmail.com lub korespondencyjnie Pod adresem: Winnica & Wino, Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia;

b) Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

c) Dostarczenia zamówionych towarów; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/ adres doręczenia, nazwa firmy oraz NIP; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: przede wszystkim firma Winnica & Wino SP. z o. o. , biura księgowe, kancelarie prawne m.in. celem dochodzenia roszczeń, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW; oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator nie przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby o którym mowa w art. 22 RODO. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.